คุณสมบัติของผู้ทำ LASIK
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีค่าสายตาคงที่อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี
   
 • มีปัญหาในการสวมแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
   
 • ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
   
 • ไม่มีโรคของกระจกตา หรือโรคทางตาอื่น ๆ ที่รุนแรง เช่น จอประสาทตาเสื่อม อาการตาแห้งอย่างรุนแรง รวมไปถึงโรคอื่น ๆ ที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรคเบาหวาน โรค SLE เป็นต้น
   
 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง