ข้อปฏิบัติเบื้องต้นก่อนการทำ LASIK
  1. มาถึงศูนย์LASIK ก่อนเวลานัด 30 นาที
  2. นำผลการตรวจ Anti-HIV มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่
  3. งดการใช้เครื่องสำอางค์บนใบหน้า รวมไปถึงสเปร์และน้ำหอมทุกชนิดเพราะ อาจจะรบกวนการทำงานของเครื่องเลเซอร์ที่ใช้ทำLASIK ได้
  4. ควรอาบน้ำสระผมมาให้เรียบร้อย
  5. ในวันนัดผ่าตัดควรเลือกใส่เสื้อที่มีกระดุมด้านหน้าทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการถอด และจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อตา
  6. ควรนำผู้ติดตามหรือญาติมาด้วยเนื่องจากหลังทำอาจยังมองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  7. ควรนำแว่นกันแดดมาด้วยเพื่อให้ท่านใส่กลับบ้านป้องกัน ฝุ่น ลม แดด ซึ่ง อาจจะทำให้ระคายเคืองตาได้
  8. หลังชำระค่าบริการ ควรฝากทรัพย์สินมีค่าไว้กับเพื่อนหรือญาติก่อนเข้าห้อง ผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเพราะ จะรบกวนการทำงานของเครื่องเลเซอร์ได้ หากท่านไม่สามารถฝากไว้กับผู้ติดตามหรือญาติได้ ให้เก็บทรัพย์สินไว้ในตู้ล็อกเกอร์ที่ทางศูนย์เลสิกจัดเตรียมไว้ให้
 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง