ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการตรวจประเมินสายตา
 • ถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า
  ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่มหรือแบบกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง (soft lens, semi hard, RGP) ควรถอดล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน และผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง (hard lens) ควรถอดล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วัน สาเหตุที่ต้องถอดคอนแทคเลนส์เนื่องจากเมื่อสวมคอนแทคเลนส์ไประยะหนึ่ง ความโค้งของกระจกตาจะเปลี่ยนไป ส่งผลให้ค่าสายตาเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริงด้วย การถอดคอนแทคเลนส์จะทำให้กระจกตาคืนกลับรูปตามธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อความแม่นยำในการตรวจวัดของเครื่องมือต่าง ๆ
   
 • ไม่ควรขับรถมาเอง และควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย
  เนื่องจากการตรวจสภาพสายตาจะมีการหยอดยาขยายม่านตา ทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจนและสู้แสงจ้าไม่ได้เป็นเวลาประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง หากเป็นไปได้ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย
   
 • มาก่อนเวลานัดหมาย
  เนื่องจากการตรวจประเมินสภาพสายตาเป็นระบบนัดหมายล่วงหน้า จึงควรมาถึงก่อนเวลาที่นัดหมายเป็นเวลาอย่างน้อยประมาณ 10 – 15 นาที ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการสอบข้อมูลคนไข้และซักถามข้อสงสัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเลสิค โดยขั้นตอนทั้งหมดของการตรวจประเมินสภาพสายตาจะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง
   
 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง