เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวกระจกตาโดยละเอียด WaveScan WaveFront System


เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัดค่าสายตาและความผิดปกติของกระจกตา รวมถึงตรวจวัดขนาดรูม่านตาและถ่ายภาพลายม่านตา วิเคราะห์และจำลองสภาพพื้นผิวของกระจกตาอย่างละเอียด รุ่น WaveScan WaveFront System ผลิตภัณฑ์ของ Abbottประเทศสหรัฐอเมริกา
ตัวเครื่องมีการนำหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง ที่เรียกว่า Fourier Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์จำลองพื้นผิวกระจกตาและเพิ่มการเก็บรายละเอียดโดยรวมได้ใกล้เคียงกับพื้นผิวจริงมากขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการแก้ไขความผิดปกติของสายตาได้อย่างมีความถูกต้อง แม่นยำและมีประสิทธิภาพ

ดังแสดงในภาพเปรียบเทียบต่อไปนี้

 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง