เครื่องเจียรนัยผิวกระจกตาด้วยเลเซอร์ VISX Star S4 IR™ Excimer Laser System
เครื่องเจียรนัยผิวกระจกตาด้วยเลเซอร์ VISX Star S4 IR™ Excimer Laser System


เป็นเครื่องเลเซอร์สำหรับเจียรนัยผิวกระจกตา รุ่นล่าสุด คือ VISX Star S4 IR ™ Excimer Laser System ผลิตภัณฑ์ของ Abbott ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเจียรนัยผิวกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ที่เรียกว่า Excimer Laser ซึ่งเป็นแสงเลเซอร์ที่มีพลังงานต่ำ มีความปลอดภัยสูง โดยมีความสามารถพิเศษดังนี้

  1. ตัวเครื่องใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า 7 Beam Scanning คือ การแบ่งลำแสงเลเซอร์เดี่ยวที่ยิงออกจากจุดกำเนิด ออกเป็น 7 ลำแสงย่อยๆ พร้อมทั้งมีการหมุนของลำแสงย่อยควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อทำให้มีการกระจายพลังงานอย่างสม่ำเสมอในขณะยิงแสงเลเซอร์ ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนสะสมที่ผิวกระจกตาน้อยลง ส่งผลให้เนื้อเยื่อถูกทำลายลดลง เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น ดังแสดงในภาพที่ปรากฏ  2. แสงเลเซอร์ที่ใช้ในการรักษาสามารถปรับขนาดลำแสงให้มีลักษณะแตกต่างกันที่เรียกว่า Variable Spot Scanning (VSS™) โดยสามารถปรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในการยิงได้ตั้งแต่ 0.65 ถึง 6.5 มิลลิเมตรได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้พื้นผิวกระจกตามีความเรียบเนียนสม่ำเสมอมากขึ้น ใช้เวลาในการยิงเลเซอร์น้อยลง และส่งผลให้ลดการเกิดสภาวะการเห็นแสงกระจายขณะขับรถในตอนกลางคืน (night glare) ได้ดีขึ้น อีกทั้ง ตัวเครื่องยังสามารถคำนวณและเลือกปรับความเร็วในการยิงเลเซอร์แบบอัตโนมัติตามความเหมาะสมของสภาพพื้นผิวกระจกตาของแต่ละบุคคลได้ ดังแสดงในภาพที่ปรากฏ    โดยเมื่อรวมการใช้เทคโนโลยีทั้งสองข้างต้นเข้าด้วยกัน จะทำให้พื้นผิวกระจกตาหลังการเจียระไนมีความความเรียบเนียนสม่ำเสมอ ไม่เป็นรอยขรุขระ เพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
    ดังแสดงในภาพที่ปรากฏ
  3. ตัวเครื่องมีระบบการติดตามการเคลื่อนไหวของลูกตาแบบ 3 มิติ ที่เรียกว่า 3D Active Eye Tracker สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของลูกตาหรือการกรอกตาในระหว่างการยิงเลเซอร์ ควบคุมด้วยระบบเซนเซอร์แบบอินฟราเรด ซึ่งถ้าหากมีการเคลื่อนไหวของลูกตาเกินขอบเขตที่กำหนดเครื่องจะหยุดยิงแสงเลเซอร์โดยทันที และเมื่อลูกตาเคลื่อนกลับเข้าที่เดิมเครื่องจึงจะยิงเลเซอร์ทำงานต่อ ทำให้มีความปลอดภัยสูงและเพิ่มความมั่นใจ ดังแสดงในภาพที่ปรากฏ  4. อีกทั้งมีระบบการตรวจจับลายม่านตาที่เรียกว่า Iris Registration โดยใช้ภาพถ่ายลายม่านจากเครื่องวิเคราะห์พื้นผิวกระจกตา WaveScan เทียบเคียงกับลายม่านตาจริงของผู้รับการรักษาเพื่อทำการยืนยันความถูกต้องระหว่างข้อมูลที่ได้ ทำให้สามารถแก้ไขความผิดปกติของสายตาได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้เข้ารับการรักษา ดังแสดงในภาพที่ปรากฏ 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง