เครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยใบมีด Microkeratome


เป็นเครื่องตัดและแยกชั้นผิวกระจกตาด้วยใบมีด รุ่น AMADEUS II ผลิตภัณฑ์ของ Ziemer ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เป็นเครื่องที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งควบคุมการทำงานของใบมีดด้วยระบบคอมพิวเตอร์

สามารถใช้งานได้ทั้งวิธีการตัดแบบ CustomVue LASIK และ CustomVue Epi-LASIK โดยเลือกเปลี่ยนประเภทใบมีดตามความหนาของกระจกตาที่ต้องการตัด
 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง