ข้อแตกต่างระหว่างวิธีทั้งสอง
เปรียบเทียบข้อแตกต่างวิธีการเปิดกระจกตาระหว่างแบบ ใช้ใบมีด (Microkeratome) และแบบใช้แสงเลเซอร์ (Intralase ™) แสดงให้เห็นความเรียบเรียนสม่ำเสมอของพื้นผิวกระจกตา ดังปรากฏในภาพต่อไปนี้ 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง