เครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ Intralase


เป็นเครื่องเลเซอร์สำหรับตัดและแยกกระจกตาด้วยเลเซอร์ รุ่น Intralase™ FS 60 Laser ผลิตภัณฑ์ของ Abbott ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ที่ใช้ในการแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ที่เรียกว่า Femtosecond Laser ซึ่งมีความแม่นยำสูง ลดเวลาในการยิงแสงเลเซอร์ ผิวกระจกตามีความเรียบเนียน และเพิ่มความปลอดภัย เนื่องจากควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยสามารถกำหนดค่าความหนาของกระจกตาที่จะเปิดได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกสำหรับผู้ที่มีปัญหากระจกตาบาง
 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง