เทคโนโลยี iLASIK


iLASIK ™ คือ การรวมตัวกันของเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ดังนี้
  1. การวิเคราะห์พื้นผิวกระจกตาด้วยเครื่อง WaveScan WaveFront System
  2. การเจียรนัยผิวกระจกตาด้วยเครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ VISX Star S4 IR ™ Excimer Laser System
  3. การแยกชั้นกระจกตาด้วยเครื่องเลเซอร์ IntraLase ™
โดยศูนย์รักษาสายตา SiLASIK by Siriraj เป็นแห่งแรกที่นำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทย

เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ผ่านการรับรองของสำนักงานอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ที่รู้จักในนาม USA FDA และเป็นที่นิยมใช้รักษาผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติในประเทศแถบยุโรป และอเมริกา มาระยะหนึ่งแล้ว และได้ผลการรักษาที่ดี

อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีเดียวในขณะนี้ที่องค์การนาซ่า (NASA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เลือกใช้ในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติให้แก่นักบินอวกาศ เนื่องจากมีความแม่นยำและปลอดภัยสูง

 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง