ตารางออกตรวจแพทย์
วัน/เวลา เช้า (9.00 – 12.00) บ่าย (13.00 – 15.00)
จันทร์ นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์ พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล
อังคาร พญ.พนิดา โกสียรักษ์วงศ์ พญ.สุขศรี โชติกวนิชย์
พญ.ละอองศรี อัชชนียะสกุล
พุธ พญ.พนิดา โกสียรักษ์วงศ์ (ผ่าตัด) นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์ (ผ่าตัด)
พฤหัส พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์
พญ.สุขศรี โชติกวณิชย์
พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์
ศุกร์ พญ.วิภาวี บูรณพงศ์ พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล(ผ่าตัด)
 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง