จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศ. แพทย์หญิงพนิดา โกสียรักษ์วงศ์

ศ. พญ. พนิดา โกสียรักษ์วงศ์
Panida Kosrirukvongs


พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล

พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล
Chareenun Chirapapaisan


รศ.ร.อ.แพทย์หญิงภิญนิตา ตันธุวนิตย์

รศ.ร.อ.พญ. ภิญนิตา ตันธุวนิตย์
Pinnita Tanthuvanit


ศ.พญ. ละอองศรี อัชชนียะสกุล

ศ.พญ. ละอองศรี อัชชนียะสกุล
La-ongsri Atchaneeyasakul


รศ.น.ต.แพทย์หญิงวิภาวี บูรณพงศ์

รศ.น.ต.พญ. วิภาวี บูรณพงศ์
Wipawee Booranapong


รศ.นายแพทย์สบง ศรีวรรณบูรณ์

รศ.นพ. สบง ศรีวรรณบูรณ์
Sabong Srivannaboon


อ.แพทย์หญิงสุขศรี โชติกวณิชย์

อ.พญ.สุขศรี โชติกวณิชย์
Suksri Chotikavanich
 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง