บริการด้านการแก้ไขสายตาผิดปกติ > วิธี iLASIK
โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  1. ตรวจวัดค่าสายตา ความผิดปกติของกระจกตา ถ่ายภาพลายม่านตาและวิเคราะห์พื้นผิวกระจกตาโดยละเอียด พร้อมบันทึกข้อมูล  2. ใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ประมาณ 1 ใน 4 ของความหนาของกระจกตา  3. ใช้เลเซอร์เจียรนัยเนื้อกระจกตาชั้นกลาง เพื่อเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาโดยรวม  4. ปิดแผ่นกระจกตาที่เปิดเข้าที่เดิม รอให้เนื้อเยื่อจะสมานกันเองโดยธรรมชาติ    File iLasik VDO link 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง