บริการด้านการแก้ไขสายตาผิดปกติ > วิธีเปลี่ยนกระจกตา IEK
ในที่นี้จะกล่าวถึง การแก้ไขได้โดยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา แบบการใช้แสงเลเซอร์ เรียกว่า Intralase ™ Enabled Keratoplasty (IEK)

โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  1. ใช้เครื่องเลเซอร์ตัดและแยกชั้นกระจกของผู้บริจาค (Donor)
  2. ใช้เครื่องเลเซอร์ตัดและแยกชั้นกระจกของผู้รับบริจาค (Receiver)
  3. นำแผ่นกระจกตาของผู้บริจาคปิดลงบนผิวกระจกตาของผู้รับบริจาค
  4. เย็บปิดแผลผ่าตัดและรอให้เนื้อเยื่อสมานกันเองโดยธรรมชาติ    File IEK VDO link


 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง