บริการด้านการตรวจประเมินสายตา
ศูนย์รักษาสายตา SiLASIK มีบริการตรวจประเมินสายตาทั้งก่อนและหลังผ่าตัด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ดังนี้

  1. เครื่องตรวจวัดค่าสายตา และ เครื่องตรวจวัดค่าความดันของลูกตา  2. การตรวจวัดค่าสายตาอย่างละเอียด โดยผู้ชำนาญการ  3. เครื่องตรวจวัดค่าความโค้งและความหนาของกระจกตา  4. เครื่องตรวจวัดค่าสายตา ความผิดปกติของกระจกตา และวิเคราะห์พื้นผิวกระจกตาอย่างละเอียด ( WaveScan WaveFront System) รวมถึงตรวจวัดขนาดรูม่านตาและถ่ายภาพลายม่านตา  5. เครื่องตรวจตาและจอประสาทตาอย่างละเอียดด้วยกล้อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์ 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง