ถาม-ตอบ
คำถามถึง SiLASIK
คำถามโดย คำถามที่สอบถาม วันที่/เวลา
อชิรญาน โสภาพรรณ ทำเลสิค จะมีผลต่อการวินิจฉัยต้อหินไหมครั 2019-01-29 17:01:22
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทราบมาว่าหลังจากทำเลสิค จะทำให้การวัดความดันตาผิดเพี้ยน ดังนั้นจะมีผลต่อการวินิจฉัย หรือตรวจต้อหินเมื่อแก่ตัวไปหรือไม่ ขอบคุณครับ


คำตอบ:
ถูกต้องแล้วครับ จากหลังทำเลสิกแล้วทำให้เนื้อกระจกตาบางลง ซึ่งอาจส่งให้การวัดความันลูกตาผิดเพี้ยน หรือขาดความแม่นยำส่งผลให้การวินิจฉัยการดำเนินของโรคต้อหินผิดไป /ขอบคุณครับ


ตอบคำถามโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์เลสิก         วันที่ตอบ 2019-06-11 10:35:17
 
 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง