ถาม-ตอบ
คำถามถึง SiLASIK
คำถามโดย คำถามที่สอบถาม วันที่/เวลา
ชัยธวัช บุญสุขใจ Prk ถ้าเป็นฝ้าจะมีอาการอย่างไรบ้างครับ 2019-01-25 12:43:42
รายละเอียดเพิ่มเติม อยากทราบอย่างละเอียด


คำตอบ:
รบกวนติดต่อสอบถามหรือเข้ามาตรวจวินิจฉัยกับแพทย์ทางด้านกระจกตาโดยตรงดีกว่านะครับถ้าสาเหตุเกิดจากการทำ PRK ท่านจะได้รับทราบปัญหาและแนวทางการรักษาที่รวดเร็วและถูกต้องครับ


ตอบคำถามโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์เลสิก         วันที่ตอบ 2019-04-23 10:59:21
 
 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง