ถาม-ตอบ
รายการทำหมด
 
ลำดับ รายละเอียด ผู้สอบถาม สถานะ
1 มีการทำเลสิกแบบ Relex ไหมคะ [2019-06-11 10:51:38] กัณฐิมาช์ พลพิชัย ตอบแล้ว
2 ทำเลสิค จะมีผลต่อการวินิจฉัยต้อหินไหมครั [2019-01-29 17:01:22] อชิรญาน โสภาพรรณ ตอบแล้ว
3 Prk ถ้าเป็นฝ้าจะมีอาการอย่างไรบ้างครับ [2019-01-25 12:43:42] ชัยธวัช บุญสุขใจ ตอบแล้ว
4 มีบริการใส่เลนส์เสริมไหมคะ [2019-01-01 09:21:42] ชนาพร ตอบแล้ว
5 เป็นแผลกระจกตารักษาด้วยวิธีเลสิกได้ไหมครับ [2018-11-28 14:57:23] ผดุงวัฒน์. ศุภศร ตอบแล้ว
6 เบาหวานขึ้นตา [2018-11-14 15:54:39] นิศารัตน์ เรืองสกุล ตอบแล้ว
7 แฟนเปนตาขี้เกียจสามารถใส่แว่นช่วยได้ไหม [2018-11-14 10:42:56] สุวลี ตอบแล้ว
8 สายตาสั้นและยาว [2018-11-05 07:53:01] วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ตอบแล้ว
9 ในกรณีที่ทำข้างเดียวนี่คิดราคายังไงครับ [2018-10-24 22:19:40] ไตรทศ ดิษฐพงษ์ ตอบแล้ว
10 ค่าใช้จ่ายในการทำ PRK ครั้งที่2 [2018-10-23 01:04:36] อนุยุต ตอบแล้ว

จำนวนหน้าทั้งหมด = 96
|<<  Previous   1   2   3   4   5   6   Next  >>|
 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง