บทความ
เทคโนโลยีแยกชั้นกระจกตา
เทคโนโลยีแยกชั้นกระจกตา FemtoSecond LASER
นับวันความก้าวหน้าในการรักษาสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ก็ยิ่งปลอดภัย ล่าสุด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้นำ..

อ่านต่อ.. Date: 25/06/10
 
FemtoSecond LASER - iLASIK
FemtoSecond LASER - iLASIK
Laser-assisted in situ keratomileusis, better know as Lasik, is one of the most commonly performed eye..

อ่านต่อ.. Date: 25/06/10
 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง