วิธีการแก้ไขความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา > การผ่าตัด
การผ่าตัด (Refractive Surgery)

ในปัจจุบันมีหลายวิธีที่สามารถแก้ไขสายตาผิดปกติด้านสายตาสั้น สายตายาวและสายตาเอียง ดังนี้

 1. Photo Refractive Keratectomy (PRK )
  เป็นการแก้ไขโดยการขูดผิวกระจกตาด้านนอกออกก่อนแล้วขัดผิวกระจกตาด้วยแสง เลเซอร์เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหากระจกตาบางมากๆ
   
 2. Laser in Suti Keratomileusis (LASIK)
  เป็นการแก้ไขโดยเริ่มจากการแยกชั้นกระจกตาก่อนโดยใช้ใบมีดเพื่อเปิดกระจกตา (Microkeratome) หลังจากนั้นจึงขัดผิวกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ แล้วจึงปิดกระจกตากลับ
   
 3. Epi - LASIK
  เป็นวิธีที่คล้ายกับวิธี LASIK ต่างกันตรงที่ความหนาหรือความลึกของการแยกชั้นกระจกตาโดยตัดที่ความหนาบางหรือตื้นกว่าวิธี LASIK เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหากระจกตาบาง
   
 4. iLASIK ™
  เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ คล้ายกับวิธี LASIK แต่ต่างกันตรงที่การใช้แสงเลเซอร์ในการแยกชั้นกระจกตา ซึ่งวิธีนี้ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแสงเลเซอร์ตลอดการรักษา ทำให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำ ปลอดภัย และผลการรักษาที่ดีกว่าวิธี LASIK ธรรมดา

เลสิคกับการเพิ่มคุณภาพของชีวิต
 • เปิดอิสระในการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น ลดการใช้แว่นตาและคอนแทคเลนส์
 • เพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต
 • เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เช่น นักบิน ดารา นักกีฬา
 • เพิ่มความคล่องตัวในการทำประกอบกิจกรรม งานอดิเรก หรือกีฬา
 • ในด้านการเสริมสร้างบุคลิกภาพและเพิ่มความมั่นใจ

ส่วนสายตาของผู้สูงอายุสามารถแก้ไขโดยวิธี Conductive Keratoplasty (CK) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมในปัจจุบัน ผู้ที่รับการรักษาจะสามารถมองเห็นสิ่งของใกล้ๆ อ่านหนังสือ หรือทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่ต้องใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ เพื่อความคล่องตัวในการมองเห็น

ในบางรายที่มีความผิดปกติของกระจกตาหรือมีภาวะกระจกตาเสื่อม สามารถแก้ไขได้โดยวิธี การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Cornea Transplant) ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 2 วิธีในการตัดกระจกตา คือ การใช้ใบมีดตัดกระจกตา (Corneal Trephine) และ การใช้แสงเลเซอร์ (Intralase™) หรือเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Intralase ™ Enabled Keratoplasty (IEK) ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมและแพร่หลายในต่างประเทศ
 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง