ความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา > สายตาเอียง
สายตาเอียง (Astigmatism)

เกิดจากการที่กระจกตามีความโค้งไม่เท่ากันในแต่ละแนว ส่งผลให้การรวมแสงไม่ได้รวมเป็นจุดเดียวกัน หรือ การรวมแสงในแนวต่างๆ ไม่เท่ากัน ทำให้มองเห็นภาพซ้อน รวมถึงมองไม่ชัดทั้งใกล้และไกล อาจพบร่วมกับภาวะสายตาสั้นหรือสายตายาว
 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง