บทสัมภาษณ์แพทย์ประจำศูนย์ SiLASIK ผ่านสื่อโทรทัศน์
คลิ๊กเพื่อเลือกชมบทสัมภาษณ์แต่ละส่วน
ส่วนที่ 1/3
ส่วนที่ 2/3
ส่วนที่ 3/3
 
ศูนย์รักษาสายตา โรงพยาบาลศิริราช - Siriraj iLASIK Center (SiLASIK: เอส-ไอ-เลสิก) จัดตั้งขึ้นโดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยทุนสนับสนุนจากท่านผู้มีจิตศรัทธาผ่านทางศิริราชมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในด้านการเรียนการสอนและเพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาผิดปกติ

ศูนย์ SiLASIK เป็นศูนย์รักษาสายตาแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้มีการนำเทคโนโลยี่ในการแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ หรือที่เรียกว่า FemtoSecond iLASIK มาใช้ในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา ซึ่งมีความแตกต่างจากการทำ LASIK ทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ศูนย์ SiLASIK ตั้งอยู่ ณ อาคาร 84 ปี ฃั้น 2 ในพื้นที่ที่มีความสะดวกสบายในการดูแลและให้บริการแก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาผิดปกติ พร้อมด้วยทีมจักษุแพทย์ที่ชำนาญการ และบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการตรวจวัดสายตา รวมทั้งอุปกรณ์ในการตรวจวัดและรักษาที่ทันสมัยครบครัน วันนี้ศูนย์ SiLASIK พร้อมแล้วที่จะให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในระดับสากล เสมือนหนึ่งท่านเป็น "บุคคลสำคัญที่สุด" ของเรา
 
Newsletter Sign-Up!

 
SiLASIK คำถาม-คำตอบ
 
ลำดับ รายละเอียด ชื่อ สถานะ
1 กัณฐิมาช์ พลพิชัย ตอบแล้ว
2 อชิรญาน โสภาพรรณ ตอบแล้ว
3 ชัยธวัช บุญสุขใจ ตอบแล้ว
       
 
 
ประสบการณ์เลสิค (SiLASIK)
Kritsakorn Panthumethawong
"หลังจากที่ผมต้องมองโลกผ่านกระจกสี่เหลี่ยมมาตลอดชีวิต แต่เพียงแค่ 30 นาทีทำให้ผมสามารถมองโลกด้วยสายตาปกติดั่งคนอื่นทั่วไป"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
Rossarin Plordkhome
"ตอนนี้ไม่ปวดหัวเพราะต้องสวมแว่นสายตา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ"
(หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี iLASIK กับ SiLASIK)
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง